Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Súhrnná správa o VO, § 9, ods. 9

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9, ods. 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Obchodné meno Sídlo IČO Predmet

Hodnota (€)
Obdobie

Ing. arch. M. Bugalová, autorizovaný architekt

Nám osloboditeľov 39, Michalovce

40038327 Aktualizácia a diopracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu.

5500,-
1. Q. 2014

GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.

Z. Fábryho 109/25, Veľké Kapušany

36703206 Zameranie pozemku, predprojekčné polohopisno-výškopisné zameranie pozemku

1089,24
1. Q. 2014

ORS Chemes-Hotel, Kaluža

Kaluža 219

35453770 Letný astronomický tábor 2014

1890,36
3. Q. 2014

MARKOS SLOVAKIA, s.r.o

072 36 Kaluža

36212610 Ubytovanie a strava na LAT 2016

1600,00
2. Q. 2016

 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina  36391000  Stravné lístky 1008,40
4. Q.2016 
 Progress Systems Severná 16, Michalovce  36594466  Výpočtová technika 1575,55
4. Q. 2016
 StaMi-a Kapušianska 110, Michalovce  46181644  Roletky na okná 1200,00
4. Q. 2016
 FECHO Severná 402, 080 06 Vyšná Šebastová  36490547  Pult na predaj 1699,20
4. Q. 2016

 

 

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta