Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Sprístupnenie informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať:

Osobne v podateľni Hvezdárne v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce
Pondelok - Piatok 8:00 - 15:00

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce

Telefonicky
na t. č. 056 644 32 59

Elektronickou poštou
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Sadzobník úhrad Hvezdárne v Michalovciach za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií č.481/2000 Z.z. o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií.

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií Hvezdáreň v  Michalovciach určuje nasledovne:

Vyhotovenie fotokópií

kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej    -   0,10 €
kopírovanie jednostrannej A4 farebne          -    0,14 €
skenovanie A4 jedna strana                            -   0,05 €
kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej      -   0,15 €
kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej    -   0,16 €
kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej       -  0,20 €
CD – R 1 ks podľa nákupnej ceny nosiča
poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Náklad za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne hvezdárne, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene. Hvezdáreň v Michalovciach si vyhradzuje právo upraviť tento sadzobník úhrad s vývojom cien poštových služieb a ostatných materiálových nákladov.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta