Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Podávanie sťažností a podnetov

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne v podateľni Hvezdárne v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce
Pondelok - Piatok 8:00 - 15:00

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce

Telefonicky
na t.č. 056 644 32 59

Elektronickou poštou

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta