Utorok, Január 22, 2019

Promo video 2018

Okolo Barnardovej hviezdy obieha superzem

Okolo Barnardovej hviezdy – k Slnku najbližšej osamotenej hviezdy a jednej z najbližších susedných hviezd vôbec – obieha planéta s hmotnosťou aspoň trikrát väčšou než Zem. Kamenné extrasolárne planéty s touto veľkosťou sa označujú ako tzv. super-Zeme. Zmrznutý a slabo osvetlený svet bol objavený rámci projektu Red Dots – jednej z najrozsiahlejších pozorovacích kampaní súčasnosti, ktorá využíva na pátranie po exoplanétach celý rad ďalekohľadov a prístrojov na celom svete, vrátane spektrografu HARPS na observatóriu La Silla Umelecká predstava pohľadu na planétu typu super-Zeme obiehajúcej okolo Barnardovej hviezdypatriacemu združeniu ESO (European Southern Observatory) v Čile. Novo objavená planéta je druhá najbližšia známa extrasolárna planéta a obieha okolo hviezdy, ktorá sa na oblohe pohybuje zo všetkých hviezd najrýchlejšie (v astronómii hovoríme, že má najväčší vlastný ročný pohyb – až 10,4 oblúkovej sekundy/rok). U Barnardovej hviezdy vzdialenej takmer presne 6 svetelných rokov od Slnka sa podarilo odhaliť prítomnosť planéty. Tento mimoriadne významný objav bol uverejnený v článku publikovanom 15. novembra 2018 v známom vedeckom časopise Nature. Detekcia tohto objektu je spoločným výsledkom kampane Red Dots a projektu CARMENES, ktoré sa zameriavajú na pátranie po blízkych kamenných exoplanétach a v nedávnej minulosti odhalili planétu u Slnku najbližšej hviezdy - Proxima Centauri. Planéta s provizórnym označením „Barnard's Star b" je v súčasnosti druhá najbližšia známa exoplanéta. Získané údaje naznačujú, že ide o objekt klasifikovaný ako super-Zem s hmotnosťou aspoň 3,2-krát prevyšujúcou hmotnosť našej planéty. Exoplanéta obieha okolo svojej materskej hviezdy raz za 233 dní. Jej materská hviezda, je červený trpaslík – chladná hviezda s nízkou hmotnosťou, ktorá svoju planétu ožaruje len veľmi slabo. Pri porovnaní s množstvom energie, aké dostáva Zem zo Slnka, dopadajú na povrch tejto planéty len asi 2 % energie. Napriek tomu, že planéta obieha relatívne blízko materskej hviezdy – planéta je od svojej hviezdy vzdialená menej než je polovica vzdialenosti Zeme od Slnka (asi 0,4 AU = 60 miliónov km), nachádza sa zároveň v blízkosti takzvanej snežnej čiary – teda na okraji oblasti, kde prchavé látky ako napr. voda zamŕzajú do podoby ľadu. Rovnovážna teplota na povrchu tohto chladného a temného sveta by sa mala pohybovať okolo -170 °C, planéta je teda pre život, aký poznáme, nehostinná. Barnardova hviezda, k Slnku najbližšia osamotená hviezda, nesie meno amerického astronóma Edwarda Emersona Barnarda. Hviezda samotná je pomerne stará, asi dvakrát staršia než Slnko (jej vek je asi 10 miliárd rokov) a málo aktívna. Super-Zeme sú pravdepodobne najčastejším typom planét vyskytujúcim sa u málo hmotných hviezd, akou je i Barnardova hviezda, čo potvrdzuje aj tento novo objavený objekt. Súčasné teórie formovania planetárnych systémov navyše predpovedajú, že okolie snežnej čiary je ideálne miesto pre vznik takýchto planét. Pátrania po planétach okolo Barnardovej hviezdy prinieslo v minulosti len sklamanie. Tento prelomový objav bolo možné uskutočniť len vďaka kombinácii meraní viacerých vysoko presných prístrojov pracujúcich v spojení s veľkými ďalekohľadmi na celom svete. „Na základe veľmi podrobnej analýzy sme si na 99 % istí, že táto planéta skutočne existuje," povedal vedúci vedeckého tímu Ignasi Ribas (Institute of Space Studies of Catalonia a Institute of Space Sciences, CSIC, Španielsko). „Budeme však pokračovať v našich pozorovaniach tohto slabého objektu, aby sme vylúčili aj málo pravdepodobné prirodzenéUmelecká vizualizácia povrchu planéty obiehajúcej okolo Barnardovej hviezdy zmeny jasnosti materskej hviezdy, ktoré by sa mohli prejavovať podobne, ako táto planéta." Medzi prístrojmi, ktoré vedci použili, boli aj legendárni lovci planét na observatóriu na La Silla (ESO, Čile) – spektrografy HARPS a UVES. „HARPS je veľmi dôležitá súčasť nášho projektu. Skombinovali sme archívne dáta niekoľkých tímov s novými nadväzujúcimi pozorovaniami Barnardovej hviezdy z rôznych prístrojov," vysvetľuje Guillem Anglada Escudé (Queen Mary University, Londýn), ďalší z vedúcich vedeckých pracovníkov tímu, ktorý stojí za publikovanými výsledkami. „Kombinácia rôznych prístrojov hrala kľúčovú rolu a umožnila nám detailne preveriť prezentované výsledky." Na hľadanie kandidátov na extrasolárne planéty astronómovia využívajú Dopplerov jav. Pri obehu planéty okolo hviezdy dochádza vďaka vzájomnému gravitačnému pôsobeniu k pohybu hviezdy v smere k nám a od nás. Keď sa hviezda pohybuje od Zeme, spektrum jej žiarenia vykazuje červený posuv – spektrálne čiary sa posunú smerom k červenému koncu spektra. V prípade pohybu k nám sa posuvom spektrálnych čiar ku kratším vlnovým dĺžkam prejavuje fialový posuv. Astronómovia využívajú tento jav na meranie zmien rýchlosti pohybu hviezdy, ktoré sú spôsobené obiehajúcou planétou. Spektrograf HARPS je schopný registrovať veľmi malé zmeny rýchlosti hviezdy až pod 1 m/s (asi 3,5 km/h, čo je porovnateľné s rýchlosťou pomalej chôdze). Tento postup pátrania po extrasolárnych planétach je známy ako metóda radiálnych rýchlostí. Doposiaľ nikdy však nebol použitý na detekciu planéty typu super-Zeme na takejto vzdialenej dráhe, teda dráhe s takou dlhou periódou obehu. „Využili sme pozorovania zo siedmich rôznych prístrojov získané počas dvadsiatich rokov, čo je jeden z najväčších a najobsiahlejších dátových súborov, aký bol kedy použitý na presné štúdium radiálnych rýchlostí," vysvetľuje Ignasi Ribas. „Kombináciou všetkých dát sme získali spolu 771 meraní, čo je skutočne poriadne množstvo informácií!" „Na tomto objave sme všetci pracovali veľmi usilovne," dodáva Guillem Anglada Escudé. „Ide o výsledok rozsiahlej spolupráce, ktorá bola organizovaná v rámci projektu Red Dots, a obsahuje príspevky tímov z celého sveta. Ďalšie pozorovania objavenej planéty v súčasnosti prebiehajú na viacerých observatóriách."

Publikované v časopise QUARK, 1/2019, RNDr. Zdeněk Komárek

Zdroj obrázkov: www.eso.org

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Náš zriadovateľ

Košický samosprávny kraj

Naši partneri

Terra Incognit - krajina nespoznaná
logo FPU
logo MK SR

Mesiac - foto

pohlad_na_zem.jpg

Slnko - foto

Sun_in_X-Ray.jpg

Blahoželáme

Dnes 23-01-2019 : Miloš
Zajtra 24-01-2019 : Timotej