Utorok, Január 22, 2019

Promo video 2018

Jasná hviezda Fomalhaut je trojhviezda!

Zdanlivo osamelá jasná hviezda južnej oblohy, viditeľná však aj u nás - Fomalhaut - je v skutočnosti trojhviezda! Fomalhaut sa nachádza v súhvezdí Južnej ryby (lat. Piscis Austrinus), je 16 krát svietivejší než Slnko a vzdialený od nás 25 svetelných rokov.fomalhaut Môžeme ho vidieť počas jfomalhaut na obloheesenných nocí nízko nad obzorom aj v našich zemepisných šírkach ako hviezdu s jasnosťou 1,16 magnitúdy, teda takmer presne takou, akú má napríklad hviezda Deneb v súhvezdí Labute. Donedávna sme vedeli, že je to dvojhviezda. Ale jeho sústava pokrýva ešte väčší kus oblohy. Skúste povedať, ktorá sústava hviezd na oblohe má najväčšiu vzájomnú vzdialenosť svojich zložiek. Ak ste odpovedali, že Alfa Centauri so svojim vzdialeným sprievodcom Proximou (uhlová vzdialenosť 2,2 stupňa) - mali by ste pravdu – ale pred rokom 2013. V tomto roku (2014) totiž Eric Mamajek (University of Rochester) so svojimi spolupracovníkmi oznámil objav hviezdy Fomalhaut C, sprievodcu vzdialeného až 5,7 stupňa severozápadne od jasného Fomalhauta A a ležiaceho v susednom súhvezdí Vodnára. Druhá zložka B, známa už dávnejšie, má označenie TW Piscis Austrini (skr. TW PsA), jasnosť 6,5 magnitúdy (je teda práve na hranici viditeľnosti voľným okom za vynikajúcich podmienok) a nachádza sa 2 stupne južne od hlavnej hviezdy Fomalhaut A. Obidve sú od nás 25 svetelných rokov ďaleko a spoločne sa pohybujú priestorom. Tvoria dvojhviezdu so vzájomnou vzdialenosťou zložiek 0,91 svetelného roka (8,6 bilióna km). Zložka Fomalhaut B (TW PsA) má asi 0,73 hmotnosti Slnka a už z jej označenia „TW" je záujemcom o astronómiu zrejmé, žfomalhaut systeme ide o premennú hviezdu. Pri rotácii okolo osi totiž veľké škvrny v jej atmosfére menia jasnosť hviezdy. Za bezmesačnej noci vám postačí na jej vyhľadanie triéder. Leží v blízkosti hviezdy 6-tej magnitúdy označenej SAO 214187. Hľadajte ju 2 stupne južne od Fomalhauta A. Dvojstupňová medzera medzi zložkami A a B je veľká – väčšina dvojhviezd má zložky k sebe oveľa bližšie. Ale čo je to oproti vzdialenosti väčšej než 11 mesačných splnov vedľa seba (alebo 5,7 stupňa), ktorá delí Fomalhaut A a novo objafomalhaut a diskvenú zložku C, ktorá sa nachádza dokonca v susednom súhvezdí Vodnára (lat. Aquarius). Keď Mamajek so spolupracovníkmi starostlivo meral vlastný pohyb a radiálne rýchlosti (rýchlosť v smere zorného lúča, t.j. v smere k nám, resp. od nás) hviezd v tejto oblasti oblohy a porovnával ich s presnými meraniami vzdialenosti z družice Hipparcos, objavil tohto tretieho člena systému – Fomalhaut C (iné označenie: LP 876-10). Ide o slabučkého červeného trpaslíka spektrálnej triedy M s jasnosťou len 12,6 magnitúdy. Na jeho pozorovanie potrebujete už podrobnú mapku danej časti oblohy a ďalekohľad s priemerom objektívu okolo 20 cm. Skutočná vzdialenosť zložky C od A je 2,5 a od zložky B až 3,2 svetelného roka. Tieto vzdialenosti sa zdajú obrovské, avšak sú úplne v oblasti gravitačného vplyvu zložky A, ktorá siaha až do 6,2 svetleného roka a kde dominuje jej gravitácia nad gravitáciou našej Mliečnej cesty.

Publikované v časopise QUARK, december 2014, RNDr. Zdeněk Komárek

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Náš zriadovateľ

Košický samosprávny kraj

Naši partneri

Terra Incognit - krajina nespoznaná
logo FPU
logo MK SR

Mesiac - foto

mesiac.jpg

Slnko - foto

619px-Sun231.jpg

Blahoželáme

Dnes 23-01-2019 : Miloš
Zajtra 24-01-2019 : Timotej