vstupne

Streda, Február 21, 2018

Ocenené práce celoštátneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí 2013"

img_4677Výsledky celoštátneho kola výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2013" v piatich kategóriách vo formáte zošitu programu Excel si môžete pozrieť a stiahnuť tu:

xls vod_celoslov_kolo_2013.xls 45.50 Kb

Naša hvezdáreň poslala do celoštátneho kola po 5 najlepších prác z každej kategórie z okresného kola, teda spolu 25 a 6 z nich bolo medzi ocenenými 75 prácami z celelého Slovenska. Tieto práce z nášho okresu sú zvýraznené žltou farbou.
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta