Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže "Vesmír očami detí 2016"

V náhradných priestoroch Hvezdárne v Michalovciach boli  3. 3. 2016 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2016".
Odborná porota v zložení PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová a Dušan Kostovčík vybrala v piatich kategóriách po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola. Celoštátne kolo sa bude konať 8. apríla 2016 v Hurbanove. Okrem toho porota určila v každej kategórii prvé tri miesta, ktoré sme odmenili skromnými cenami a diplomami.


Súťaže sa zúčastnilo 30 škôl s celkovým počtom prác 316.

Uvádzame autorov prác postupujúcich do celoštátneho kola:

1. kategória - MŠ
1. miesto
Nina Iškyová MŠ Zemplínska Široká 6 r.
2. miesto
Katarína Karasová CMŠ V.Hopku, Mi 5 r.
3. miesto
Karin Hiráková MŠ Gagarinova, So 6 r.
postupujúca
Martina Sabová MŠ Bežovce 5 r.
postupujúca
Nina Ozimyová MŠ F.Kráľa, Mi 6 r.

2. kategória - 1. - 4. roč. ZŠ
1. miesto
Tamara Boržíková ZŠ Švermu, Mi 9 r.
2. miesto Lenka Sabová ZŠ Strážske 9 r.
3. miesto Sofia Jusková ZŠ Moskovská, Mi 9 r.
postupujúca
Miriam Makulová ZŠ Malčice 7 r.
postupujúca
Liana Mechírová ZŠ Krymská, Mi 9 r.

3. kategória - 5. - 9. roč. ZŠ
1. miesto
Gabriel Kuriľak ZŠ Švermu, Mi 11 r.
2. miesto Kristína Pöczová ZŠ Komenského, Mi 15 r.
3. miesto Simona Cibulková ZŠ Strážske 14 r.
postupujúca Adriana Kovačiková ZŠ Zalužice 14 r.
postupujúca
Viktória Hocmanová ZŠ Krymská, Mi 15 r.
 
4. kategória - 1. - 4. roč. ZUŠ
1. miesto
Viktória Capíková ZUŠ Štefánikova,  Mi  10 r.
2. miesto Nikolas Beca SZUŠ TALENT-UM, Mi 8 r.
3. miesto Lívia Feninová ZUŠ Štefánikova,  Mi 10 r.
postupujúca
Bianka Fečíková ZUŠ Štefánikova,  Mi 10 r.
postupujúca
Ema Bizubová SZUŠ TALENT-UM, Mi 8 r.

5. kategória - 5. - 9. roč. ZUŠ
1. miesto
Martina Varadyová SZUŠ TALENT-UM, Mi 16 r.
2. miesto Emma Chocholáčková SZUŠ TALENT-UM, Mi 12 r.
3. miesto
Natália Hajduová SZUŠ TALENT-UM, Mi 11 r.
postupujúca Sofia Kalafutová ZUŠ Štefánikova,  Mi 11 r.
postupujúca Lea Balent-Nováková ZUŠ Štefánikova,  Mi 11 r.


Školy zapojené do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ 2016“


Škola
1. kat.
2. kat.
3. kat. 4. kat. 5. kat. Spolu
1
ZŠ a MŠ Zalužice   13 2     15
2
ZŠ a MŠ Bežovce 7         7
3
SZUŠ TALENT-UM, Mi       11 9 20
4
ZUŠ Štefánikova, Mi       14 12 26
5
CMŠ V. Hopku, Mi 5         5
6
MŠ Veľké Kapušany 25         25
7
MŠ Vajanského, Mi 6         6
8
ZŠ a MŠ Rakovec n./O. 3 5 4     12
9
ZŠ Švermu, Mi   15 3     18
10
ZŠ Veľké Revištia   8       8
11
ZŠ Moskovská, Mi   4 1     5
12
ZŠ Komenského, Mi   9 8     17
13 ZŠ P.O.H., Veľké Kapušany   7       7
14
SMŠ Elba, Sobrance 9         9
15
ZŠ Nacina Ves     4     4
16
MŠ Strážske 10         10
17
ZŠ Zemplínska Široká   7       7
18
MŠ Zemplínska Široká 5         5
19
ZŠ Krymská, Mi   8 11     19
20
MŠ F. Kráľa, Mi 1         1
21
ZŠ Strážske   2 6     8
22
MŠ Leningradská, Mi 14         14
23
MŠ Komenského, Mi 4         4
24
MŠ Trhovište 3         3
25
ZŠ Okružná, Mi   10 3     13
26
ZŠ a MŠ Vinné    6       6
27
ZŠ Pavlovce nad Uhom    2       2
28
ZŠ Malčice   24 1     25
29
MŠ Horovce 2         2
30 CVČ Strážske 1 5 7     13
  Spolu: 95 125 50 25 21 316


Práce postupujúce do cceloštátneho kola si môžete pozrieť tu:

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta