Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže "Vesmír očami detí 2015"

Na Hvezdárni v Michalovciach boli  13. 3. 2015 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2015".
Odborná porota v zložení PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová, Emília Rudincová a PaedDr. Martina Michalovová, vybrala z troch z piatich kategórii po 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola, v jednej nevybrala žiadnu prácu a v jednej tri práce. Celoštátne kolo sa bude konať 10. apríla 2015 v Hurbanove. Okrem toho porota v štyroch katrgóriách určila prvé tri miesta, ktoré sme odmenili skromnými cenami a diplomami.

Súťaže sa zúčastnilo 29 škôl s celkovým počtom prác 323.


Uvádzame autorov prác postupujúcich do celoštátneho kola:

 
1. kategória - MŠ
1. miesto
Ella Braníková MŠ Vajanského, Mi 6 r.
2. miesto
Simona Sejková MŠ Zemplínska Široká 5 r.
3. miesto
Nella Foľtová MŠ Komenského, Mi 6 r.
postupujúca
Samuel Zubko MŠ Strážske 5 r.
postupujúca
Ema Padová MŠ Vajanského, Mi 4 r.

2. kategória - 1. - 4. roč. ZŠ
1. miesto
Nina Jacečková ZŠ Krymská, Mi 7 r.
2. miesto Aneta Egriová ZŠ Moskovská, Mi 8 r.
3. miesto Sofia Babjaková ZŠ Strážske 10 r.
postupujúca
Sofia Malíková CVČ Strážske 9 r.
postupujúca
Marián Ferenc ZŠ Malčice 10 r.

3. kategória - 5. - 9. roč. ZŠ
1. miesto
Nóra Kovácsová ZŠ Krymská, Mi 14 r.
2. miesto Daniela Hudáková ZŠ Strážske 14 r.
3. miesto Zlatica Ďuríková ZŠ Krymská, Mi 14 r.
postupujúca Ema Stašková ZŠ Krymská, Mi 11 r.
postupujúca
Petra Kováčová ZŠ Krymská, Mi 14 r.

4. kategória - 1. - 4. roč. ZUŠ

V tejto kategórii porota nevybrala žiadnu prácu!


5. kategória - 5. - 9. roč. ZUŠ
1. miesto
Sandra Krčmáriková SZUŠ TALENT-UM, Mi 13 r.
2. miesto Peter štefan SZUŠ TALENT-UM, Mi 14 r.
3. miesto
Martina Varadyová SZUŠ TALENT-UM, Mi 16 r.

Školy zapojené do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ 2015“


Škola
1. kat.
2. kat.
3. kat. 4. kat. 5. kat. Spolu
1
ZŠ Moskovská, Mi   27 3     30
2
MŠ Vajanského, Mi 12         12
3
MŠ Fraňa Kráľa, Mi 5         5
4
SZUŠ TALENT-UM, Mi 1     12 7 20
5
MŠ Komenského, Mi 10         10
6
MŠ Moravany 5         5
7
ZŠ Strážske   6 6     12
8
ZŠ Zemplínska Široká   10       10
9
MŠ Tušická Nová Ves 6         6
10
MŠ Leningradská, Mi 9         9
11
ZŠ Vinné   8       8
12
MŠ Zemplínska Široká 7         7
13 ZŠ Budkovce   13       13
14
ZŠ a MŠ Rakovec n./Ondavou   4 3     7
15
MŠ Školská, Mi 13         13
16
CMŠ V. Hopku, Mi  7         7
17
CVČ Strážske 1 6 7     14
18
ZŠ J. Švermu, Mi   1 1     2
19
ZŠ Palín   13 7     20
20
ZŠ Komenského, Mi   6 9     15
21
ZŠ Krymská, Mi   5 12     17
22
ZŠ Zalužice   4 3     7
23
ZŠ Malčice   19 6     25
24
MŠ Iňačovce 2         2
25
ZUŠ Veľké Kapušany         1 1
26
ZŠ Komenského 12, Sobrance    1 3     4
27
MŠ Strážske  3         3
28
ZŠ P.O.H. Veľké Kapušany   15 16     31
29
CMŠ sv. Terezky, Mi  8         8
  Spolu: 89 138 76 12 8 323


Tu si môžete pozrieť 18 (zatiaľ je tu 14) najlepších prác postupujúcich do celoštátneho kola:

 

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta