Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže "Vesmír očami detí 2014"

Na Hvezdárni v Michalovciach boli  11. 3. 2014 vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2014".

Odborná porota v zložení PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová, Mgr. Dana Barnová a Renáta Kviatkovská, vybrala v každej z piatich kategórii 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 11. apríla 2014 v Hurbanove. Okrem toho porota v každej kategórii určila prvé tri miesta, ktoré sme odmenili skromnými cenami a diplomami.

Súťaže sa zúčastnilo 31 škôl s celkovým počtom prác 310.

Uvádzame autorov prác postupujúcich do celoštátneho kola:

 
1. kategória - MŠ
1. miesto
Monika Sušková MŠ Leningradská, Mi 6 r.
2. miesto
Alžbeta Jasovská MŠ Masarykova, Mi 6 r.
3. miesto
Jana Vašková MŠ Zemplínska Široká 4 r.
postupujúca
Katarína Andrášová MŠ Švermu 8, Mi 6 r.
postupujúca
Jakub Mika MŠ Okružná, Mi 5 r.

2. kategória - 1. - 4. roč. ZŠ
1. miesto
Martin Ivan ZŠ+MŠ Rakovec n/O 10 r.
2. miesto Timea Babjáková ZŠ Strážske 9 r.
3. miesto Katarína Cehulová CVČ Strážske 9 r.
postupujúca
Hana Hakošová ZŠ Strážske 7 r.
postupujúca
Lívia Feninová ZŠ Moskovská, Mi 9 r.

3. kategória - 5. - 9. roč. ZŠ
1. miesto
Anna Benčová ZŠ Krymská, Mi 15 r.
2. miesto Ráchel Verbovská ZŠ Krymská, Mi 15 r.
3. miesto Viktória Tilešová ZŠ Strážske 11 r.
postupujúca Barbora Bobošová ZŠ Krymská, Mi 15 r.
postupujúca
Viviana Fratriková ZŠ Strážske 10 r.

4. kategória - 1. - 4. roč. ZUŠ
1. miesto
Daniela Bežovská SZUŠ Komenského, Mi 9 r.
2. miesto Viktória Halovská SZUŠ Komenského, Mi 8 r.
3. miesto Emma Chocholáčková SZUŠ TALENT-UM, Mi 10 r.
postupujúca
Ema Korčáková SZUŠ Komenského, Mi 9 r.
postupujúca
Vivien Fedorčáková SZUŠ Komenského, Mi 10 r.

5. kategória - 5. - 9. roč. ZUŠ
1. miesto
Sandra Krčmáriková SZUŠ TALENT-UM, Mi 12 r.
2. miesto Martina Varadyová SZUŠ TALENT-UM, Mi 14 r.
3. miesto
Adam Majvitor SZUŠ Komenského, Mi 13 r.
postupujúca
Katarína A. Buričová SZUŠ Komenského, Mi 14 r.
postupujúca
Alexan. Vereščáková SZUŠ Komenského, Mi 13 r.

Školy zapojené do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ 2014“


Škola
1. kat.
2. kat.
3. kat. 4. kat. 5. kat. Spolu
1
MŠ Masyrykova, Mi 3         3
2
MŠ Fraňa Kráľa, Mi 9         9
3
ZŠ Nacina Ves   4 7     11
4
MŠ Zemplínska Široká 3         3
5
MŠ Tušická Nová Ves 6         6
6
ZŠ a MŠ Rakovec n./Ond. 1 5 2     8
7
ZŠ Krymská, Mi   1 13     14
8
8-roč. gymn. Ľ.Štúra, Mi     2     2
9
ZŠ a MŠ Palín 10 14 6     30
10
ZŠ Strážske   3 7     10
11
ZŠ Choňkovce   9       9
12
ZŠ P.O.H., Veľké Kapušany   16       16
13 MŠ Budkovce 4         4
14
MŠ Leningradská, Mi 14         14
15
MŠ Komenského, Mi 15         15
16
ZŠ Zemplínska Široká   9       9
17
SZUŠ TALENT-UM, Mi       14 5 19
18
MŠ Vajanského, Mi 4         4
19
CVČ Strážske 1 12 4     17
20
MŠ Školská, Mi 10         10
21
MŠ Okružná, Mi 12         12
22
MŠ Švermu 8, Mi 5         5
23
MŠ Strážske 5         5
24
ZŠ a MŠ Zalužice   1 3     4
25
MŠ ELBA, Sobrance 9         9
26
CMŠ sv. Terezky, Mi  6         6
27
ZŠ T. J. Moussona, Mi   2       2
28
ZŠ Komenského, Mi   7 3     10
29
ZŠ Moskovská, Mi   8 1     9
30
SZUŠ Komenského, Mi       13 11 24
31
ZŠ Švermu, Mi   7 4     11
  Spolu: 117 98 52 27 16 310


Tu si môžete pozrieť všetkých 25 najlepších prác postupujúcich do celoštátneho kola:

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta