vstupne

Pondelok, Február 19, 2018

Vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ 2013"

Na Hvezdárni v Michalovciach boli  6. 3. 2013 vyhodnotené výtvarné práce
regionálneho kola súťaže
"VESMÍR OČAMI DETÍ 2013".

Odborná porota v zložení PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová, Mgr. Art. Tomáš Kramárek a Renáta Kviatkovská, vybrala v každej z piatich kategórii 5 prác postupujúcich priamo do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 9. apríla 2013 v Hurbanove. Okrem toho porota v každej kategórii určila prvé tri miesta, ktoré sme odmenili skromnými cenami a diplomami.

Súťaže sa zúčastnilo 43 škôl s celkovým počtom prác 445.


Uvádzame autorov prác postupujúcich do celoštátneho kola:

1. kategória - MŠ
1. miesto
Patrik Ivanko MŠ Masarykova, Mi 6 r.
2. miesto
Radoslava Gažiová
ZŠ a MŠ Bežovce
5 r.
3. miesto
Jana Paľová MŠ Budkovce
6 r.
postupujúca
Lea Cvanigová
CMŠ V. Hopku, Mi 5 r.
postupujúca
Róbert Rohun
MŠ Masarykova, Mi
6 r.

2. kategória - 1. - 4. roč. ZŠ
1. miesto
Šimon Bakajsa ZŠ a MŠ Rakovec n./O.
8 r.
2. miesto Timea Babjáková CVČ Strážske
9 r.
3. miesto Petronela Hajtóová
ZŠ POH, Veľké Kapušany 9 r.
postupujúca
Gabriel Kuriľak ZŠ Švermu, Mi 8 r.
postupujúca
Marko Antony CVČ Strážske 8 r.

3. kategória - 5. - 9. roč. ZŠ
1. miesto
Zuzana Praskajová ZŠ Krymská, Mi 13 r.
2. miesto Hana Ciesarová
ZŠ Komenského, Mi 12 r.
3. miesto Slávka Heimová
ZŠ Okružná, Mi 14 r.
postupujúca Frederika Sotáková
ZŠ Komenského, Mi 12 r.
postupujúca
Romana Ivanová
ZŠ Komenského, Mi 12 r.

4. kategória - 1. - 4. roč. ZUŠ
1. miesto
Samuel Šandrej
SZUŠ Capovčák, Mi
7 r.
2. miesto Hana Paľovčíková
SZUŠ Capovčák, Mi 8 r.
3. miesto Martina Mochťáková
SZUŠ Capovčák, Mi 9 r.
postupujúca
Diana Bežovská
SZUŠ Capovčák, Mi 8 r.
postupujúca
Juliana Hospodárová
SZUŠ TALENT-UM, Mi 9 r.

5. kategória - 5. - 9. roč. ZUŠ
1. miesto
Michal Zajac
SZUŠ Capovčák, Mi 13 r.
2. miesto Adam Majvitor SZUŠ Capovčák, Mi 11 r.
3. miesto
Marko Čihák
SZUŠ Capovčák, Mi 11 r.
postupujúca
Lívia Vereščáková
SZUŠ Capovčák, Mi 13 r.
postupujúca
Peter Ďurkovič
SZUŠ Capovčák, Mi 13 r.

Školy zapojené do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ 2013“


Škola
1. kat.
2. kat.
3. kat. 4. kat. 5. kat. Spolu
1
MŠ Leningradská, Mi 12
12
2
ZŠ a MŠ Hatalov

7


7
3
ŠZŠ Sobrance

66
4
MŠ Švermu 8, Mi
21
21
5
MŠ Tušická Nová Ves 5
5
6
MŠ Masarykova, Mi
6
6
7
ZŠ Lekárovce

55
8
ZŠ a MŠ Bežovce
6
6
9
MŠ Ložín
5
5
10
ZŠ Moskovská, Mi

3
3


6
11
ZŠ T. J. Moussona, Mi

8
7


15
12
ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou
1
56
13
ZŠ Okružná, Mi

9
6


15
14
SZUŠ TALENT-UM, Mi
2


14
8
24
15
MŠ Zemplínska Široká
4
4
16
ZŠ Zemplínska Široká
1111
17
MŠ Pozdišovce
5
5
18
MŠ Strážske
6
6
19
MŠ Vajanského, Mi 5
5
20
ZŠ Krymská, Mi
10
8


18
21
MŠ Komenského, Mi
16
16
22
MŠ Budkovce
6
6
23
ZŠ Vyšná Rybnica
1515
24
ZŠ Vysoká nad Uhom

1313
25
CZŠ sv. Michala, Mi
3
3


6
26
ZŠ Strážske

4
6


10
27
ZŠ Nacina Ves

7
1


8
28
MŠ Fraňa Kráľa, Mi 2
2
29
ZŠ a MŠ Palín
1
11
6


18
30
MŠ Okružná, Mi
12
12
31
MŠ Školská, Mi
13
13
32
SZUŠ Capovčák, Mi


16
9
25
33 ZŠ Komenského, Mi   5 9     14
34 ZŠ P.O.H., V. Kapušany   12 3     15
35 8-roč. Gym. Ľ. Štúra, Mi     3     3
36 ZUŠ Strážske       1   1
37 ZŠ Budkovce     6     6
38 CVČ Strážske   11 8     19
39 CMŠ sv. Terezky, Mi 12         12
40 ZŠ Švermu, Mi   5 7     12
41 CMŠ V. Hopku, Mi 13         13
42 ZŠ Malčice   10       10
43 ZŠ Pozdišovce
  8       8

Spolu: 153 168
76
31
17
445


Tu si môžete pozrieť všetkých 25 najlepších prác postupujúcich do celoštátneho kola:

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta