Utorok, Január 22, 2019

Promo video 2018

Výsledky EKOBEHU 2018

Hvezdáreň v Michalovciach usporiadala vo štvrtok 19. 4. 2018 už tradične ku Dňu Zeme (22.4.)   ekologicko - prírodovednú súťaž spojenú s orientačným behom "EKOBEH 2018". Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej žiačky a žiaci zo šiestich ZŠ z mesta.

Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: na jednom stanovišti odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa ekológie a prírody, na druhom lovili pomocou udíc s magnetmi z "jazera" (nafukovací bazénik) odpad (s kúskom magnetického materiálu), ktorý potom triedili. Na ďalšom stanovišti zasa prelievali "toxický" odpad (v skutočnosti však čistú vodu). Na stanovišti pred budovou hvezdárne potom zachraňovali zvieratká pomocou špeciálneho zariadenia na chodenie, kde museli všetci štyria kráčať súčasne. Taktiež sa museli na jednom zo stanovíšť popasovať s orientáciou v prírode pomocou kompasu. Za dosiahnuté výkony dostávali body a k nim sa pripočítavali body za čas, ktorý potrebovali na absolvovanie stanovíšť aj bežeckej trate. Všetci súťažiaci  dostali odmeny - zdravé potraviny - ovocie a syry, ktoré nám venovali naši sponzori: firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach pomáhali, taktiež tradične, študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Tohto roku nám navyše prialo aj počasie - bolo krásne slnečno, teplo a pofukoval mierny vetrík, takže ako uspoiadatelia sme boli naozaj spokojní.

Výsledky EKOBEHU 2018:

Škola Počet bodov Poradie
I. ZŠ  23* 4.
II. ZŠ
29 1.
III. ZŠ 27 3.
IV. ZŠ
14 6.
V. ZŠ
  23* 5.
VI. ZŠ nezúčastnila sa
VII. ZŠ
10 7.
ZŠ P. Horova nezúčastnila sa
CZŠ
28 2.

* - o poradí rozhodli body z "vedomostných" častí súťaže
 
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta