Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Výsledky EKOBEHU 2016

Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 21. 4. 2016 Hvezdáreň v Michalovciach ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom s názvom "EKOBEH 2016"
Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci z ôsmich ZŠ z mesta. Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: mleli obilie na múku, vkladali nazad vypadnuté vajíčka do hviezda, odpovedali na otázky týkajúce sa životného prostredia v Michalovciach, prenášali vodu po slalomovej dráhe a určovali druhy ovocia a zeleniny, ako aj rôzne predmety hmatom a chuťou. Za dosiahnuté výkony získavali body a k nim sa pripočítavali body za čas, ktorý potrebovali na absolvovanie stanovíšť aj bežeckej trate. Všetci súťažiaci  od nás obdržali odmeny - zdravé potraviny - ovocie a syry. Ceny venovali firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach nám pomáhali študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Ako môžete vidieť v tabuľke, výsledky boli veľmi tesné a o umiestnení rozhodoval každý bodík.

Výsledky EKOBEHU 2016:
Škola Počet bodov Poradie
I. ZŠ 27 8.
II. ZŠ
32 4.
III. ZŠ
nezúčastnila sa
IV. ZŠ
33 3.
V. ZŠ
31 5.
VI. ZŠ 35 2.
VII. ZŠ
30 6. - 7.
ZŠ P. Horova 36 1.
CZŠ
30 6. - 7.

Fotografie z tohtoročného EKOBEHU si môžete pozrieť tu:
 
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta