Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Výsledky EKOBEHU 2014

Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 29. 4. 2014 Hvezdáreň v Michalovciach ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom "EKOBEH 2014"
Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci zo siedmich ZŠ z mesta. Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: vyťahovali vodu zo "studne", zachraňovali zvieratká (plyšové) z ľadovej (polystyrénovej) kryhy pri globálnom otepľovaní, určovali zdravé potraviny chuťou,  prenášali vypadnuté "vtáčie vajcia" (ping-pongové loptičky) nazad do hniezda, preberali obilniny a strukoviny ako Popoluška. Za dosiahnuté výkony získavali body a k nim sa pripočítavali body za čas, ktorý potrebovali na absolvovanie stanovíšť aj bežeckej trate. Všetci súťažiaci  od nás obdržali odmeny - zdravé potraviny - ovocie a syry. Ceny venovali firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach nám pomáhali, tak ako vždy, študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

V tabuľke uvádzame výsledky EKOBEHU 2014:
Škola Počet bodov Poradie
I. ZŠ
32 6.
II. ZŠ
40 1.
III. ZŠ
39 2.
IV. ZŠ
34 4.
V. ZŠ
26 7.
VI. ZŠ
33 5.
VII. ZŠ
nezúčastnila sa
ZŠ P. Horova
nezúčastnila sa
CZŠ
38 3.

Fotografie si môžete pozrieť v tejto galérii:

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta