vstupne

Pondelok, Február 19, 2018

Výsledky EKOBEHU 2013

Ku Dňu Zeme (22.4.) usporiadala 19. 4. 2013 naša hvezdáreň ekologickú súťaž spojenú s orientačným behom "EKOBEH 2013"
Bola určená pre štvorčlenné družstvá piatakov mestských ZŠ (2 chlapci a 2 dievčatá). Zúčastnili sa na nej piataci z ôsmich ZŠ z mesta. Na 5 stanovištiach plnili rôzne úlohy: mleli zrno na múku, zachraňovali zvieratká (plyšové) z ľadovej kryhy pri globálnom otepľovaní, dvíhali zhotovenými pomôckami do výšky krabicu, ochutnávali zdravé potraviny a určovali ich chuťou a zrakom a napokon aj prenášali "hnojivo" pre rastliny. Za dosiahnuté výkony získavali body a k nim sa pripočítavali ešte body za čas, ktorý potrebovali na prebehnutie celej trate. Nielen víťazi, ale všetci súťažiaci , od nás obdržali odmeny vo forme zdravých potravín - ovocie a syry. Ceny venovali firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s. a M.A.D.D. Fruits, s.r.o. Na stanovištiach nám pomáhali študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.
V tabuľke uvádzame výsledky tohtoročného EKOBEHU:
Škola
Počet bodov
Poradie
I. ZŠ
35
4.
II. ZŠ
41* 3.
III. ZŠ
43 1.
IV. ZŠ
32 5.
V. ZŠ
31 6. - 7.
VI. ZŠ
41* 2.
VII. ZŠ
31 6. - 7.
ZŠ P. Horova
nezúčastnila sa
CZŠ
23
8.
* - o poradí na 2. a 3. mieste rozhodol vyšší počet bodov za splnené úlohy
na stanovištiach (bez ohľadu na dosiahnutý čas)

Fotografie si môžete pozrieť v tejto galérii:

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta