Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Výsledky okresného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach 2014"

Okresné kolo tradičnej vedomostnej súťaže "ČO VIEŠ O HVIEZDACH" sa· konalo v budove hvezdárne 25., 26. a 27. marca 2014. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, vyplňovali test z histórie astronómie, riešili "slepú" mapku oblohy, spoznávali objekty na obrázkoch a počítali astronomické príklady.

Na okresnom kole sa zúčastnilo spolu 28 žiakov. Víťazi získali vecné ceny a diplomy a postúpili do krajského kola, ktoré usporiada naša hvezdáreň v dňoch 23., 24. a 25. apríla v Košiciach vo Verejnej knižnici Jána Bocatia.

V tabuľkách uvádzame výsledky okresného kola:

I. kategória - žiaci 4. - 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Ľudovít Popik ZŠ Školská, MI 28,5
2. miesto
Radovan Donner ZŠ T.J. Moussona, MI 24,5
3. miesto
Maroš Pavlík ZŠ Okružná, MI 22

ďalšie miesta:
4. Matej Rovder ZŠ Okružná, MI 21,5
5. Šimon Spodniak ZŠ Okružná, MI 11,5
6. Damaris Vangorová ZŠ Okružná, MI 9,5
7. Richard Nagy ZŠ Okružná, MI 7,5
8.-10. Ľubica Belejová ZŠ Okružná, MI 7
8.-10. Leonard Matto ZŠ Okružná, MI 7
8.-10. Jakub Kačur* ZŠ Švermu, MI* 7*
11. Martin Tima ZŠ Švermu, MI 5,5
12. Karin Majirská ZŠ Okružná, MI 4
13. Laura Jusková ZŠ Okružná, MI 3,5
14. Marek Jacko ZŠ Školská, MI 1
* - žiak 1. ročníka ZŠ


II. kategória - žiaci 7. - 9. roč. ZŠ a 2. -  4. roč. 8-roč. gymnázia

Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Sára Belejová ZŠ Švermu, MI 66
2. miesto
Katarína SKopalová ZŠ Švermu, MI 62
3. miesto
Michal Romančák ZŠ T.J.Moussona, MI 37

ďalšie miesta:
4. Dávid Soľava ZŠ Okružná, MI 36
5. Lucia Pavlíková ZŠ Strážske 31
6.  Lucia Grodecká ZŠ Strážske 23
7. Adam Kostovčík ZŠ Švermu, MI 18
 
III. kategória - študenti SŠ a 5. - 8. roč. 8-roč. gymnázia
Umiestnenie
Meno
Škola
Počet bodov
1. miesto
Michal Paľo Gymnázium P. Horova, MI 51
2. miesto
Sára Belejová* ZŠ Švermu, MI* 44,5*
3. miesto
Viliam Maceňko Gymnázium P. Horova, MI  14

ďalšie miesta:
4. Dominika Kuliňáková Gymnázium P. Horova, MI 12
5. Anna Mojsejová Gymnázium P. Horova, MI 11
6. Michal Barilik Gymnázium P. Horova, MI 8
7. Jozef Ščepanský Gymnázium P. Horova, MI 6

* žiačka 9. roč. ZŠ súťažila a vyhrala aj v 3. kategórii pre SŠ

Všetkým postupujúcim blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta