Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami 2016

Poslednú septembrovú nedeľu (25. 9. 2015) usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach 24. ročník tradičného zábavno-náučného podujatia Cesta slnečnou sústavou a súhvezdiami venovanú deťom od 3 do 12 rokov.

Deti v sprievode svojich rodičov prichádzali do michalovského lesoparku na Hrádku, kde postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde plnili rôzne úlohy súvisiace s vesmírnymi objektmi. Na Mesiaci zbierali horniny a odnášali ich do rakety, vyskúšali si chôdzu v „kozmonautických" galošiach. Na Marse, ktorý je bohom vojny, absolvovali prekážkovú bojovú dráhu a mohli si poprezerať vojenské autá, zbrane a sanitný obrnený transportér s výbavou. Na Povozníkovi sa vozili na lanovke, Drakovi loptičkami stínali hlavy, na meteorite skákali na trampolíne a na Strelcovi si mohli zastrieľať zo skutočného luku a kuše. Na Malom voze mali k dispozícii vozíky, na ktorých ich mohli rodičia povoziť. Na Slnku triafali do slnečných škvŕn a na Saturne si zacvičili s prstencom - hula-hop. Tímovú spoluprácu si mohli vyskúšať pri úlohe s balansovníkom, kde sa snažili obrie planéty umiestniť do správnych prstencov. Spolupracovať museli medzi sebou aj pri hre s psychomotorickými padákmi, kde sa zahrali na čiernu dieru. Na Veľkom voze roznášali hviezdičky a na trojsúhvezdí Havran, Pohár a Hydra prenášali po slalomovej dráhe živú vodu. Na Slnečnej sústave si mohli zabehať v obrovskom kolese, vlastným pohybom vyrobiť energiu, ktorá za pomoci dynama rozsvietila žiarovku a na Sieti liezli po vodorovnej pavučine. Dievčatá zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach namaľovali deťom podľa ich želania na tvár znamenia Zvieratníka a deti si tiež mohli poskladali puzzle z náučných obrázkov. V tomto roku hvezdáreň pripravila novinku vo forme optických pokusov, ktoré boli predvedené divákom v klubovni. Dvakrát za podujatie odzneli aj krátke prednášky v posluchárni a k dispozícii návštevníkom bola aj kupola, kde sa dalo pozorovať ďalekohľadom Slnko. Deti s tvorivým duchom, ktoré prišli na podujatie vo vesmírnych maskách sa porote predviedli pred hvezdárňou, a tá zoradila masky od najkrajšej s najlepším nápadom a prevedením, ale odmenené boli všetky masky. Sladké odmeny - torty - poskytli cukrárne Ivéria a Cyprián–sladký svet z Michaloviec. Počas podujatia bola otvorená aj kaplnka na Hrádku, kde bol poskytovaný aj odborný výklad odborníkmi – historikmi zo Zemplínskeho múzea. Každý detský účastník dostal aj balíček sladkostí. Podujatia sa zúčastnilo 665 detí a aspoň toľko rodičov, ktorí ich na ceste sprevádzali, čiže viac než 1330 ľudí. Okrem hlavného organizátora, ktorým je Hvezdáreň v Michalovciach - kultúrne zariadenie KSK - ochotne pomohli vojaci z vojenského útvaru v Michalovciach a tiež dobrovoľníci z radov krúžkarov a ich priatelia, ktorí usmerňovali návštevníkov. Aj mesto Michalovce podporilo finančne toto podujatie. Poďakovanie patrí aj našim sponzorom cukrárni Ivéria a cukrárni Sladký svet za krásne tortičky pre deti v maskách a tlačiarni Buraľ. Novinkou popri obnovenej budove hvezdárne bol „planetárny chodník" – model Slnka a 8 planét na stojanoch s popismi popri chodníku vedúcemu ku vchodu do budovy.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta