vstupne

Pondelok, Február 19, 2018

Cesta slnečnou sústavou 2013

V poslednú septembrovú nedeľu usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach 22. ročník tradičného zábavno-náučného podujatia Cesta Slnečnou sústavou a súhvezdiami venovanú deťom od 3 do 12 rokov.
Deti v sprievode svojich rodičov prichádzali do michalovského lesoparku na Hrádku, kde postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde plnili rôzne úlohy súvisiace s vesmírnymi objektmi. Na Mesiaci zbierali horniny a odnášali ich do rakety, vyskúšali si chôdzu v „kozmonautických“ galošiach. Červou dierou prechádzali z jedného vesmíru do druhého. Na Marse, ktorý je bohom vojny absolvovali prekážkovú bojovú dráhu a mohli si poprezerať vojenské autá, zbrane a veľké delo. Na Povozníkovi sa vozili na lanovke, Drakovi loptičkami stínali hlavy, na meteorite skákali na trampolíne a na Strelcovi si mohli zastrieľať zo skutočného luku a kuše. Na Malom voze mali k dispozícii vozíky, na ktorých ich mohli rodičia povoziť. Na Slnku triafali do slnečných škvŕn a na Saturne si zacvičili s prstencom - hula-hop. Timovu spoluprácu si mohli vyskúšať pri úlohe s balansovníkom, kde sa snažili obrie planéty umiestniť do správnych prstencov. Spolupracovať museli medzi sebou aj pri hre s psychomotorickými padákmi, kde sa zahrali na čiernu dieru. Na Veľkom voze roznášali hviezdičky a na trojsúhvezdí Havran, Pohár a Hydra prenášali po slalomovej dráhe živú vodu. Dievčatá zo Základnej umeleckej školy v Michalovciach namaľovali deťom podľa ich želania na tvár znamenia Zvieratníka a na terase deti skladali puzzle z náučných obrázkov. Deti s tvorivým duchom, ktoré prišli na podujatie vo vesmírnych maskách sa porote predviedli na terase pred hvezdárňou a tá vybrala štyri masky s najlepším nápadom a prevedením, ale odmenené boli všetky masky. Kupola na hvezdárni bola prístupná všetkým návštevníkom, ktorí si mohli pozrieť Slnko ďalekohľadom. V posluchárni sa premietali rozprávky a počas podujatia dvakrát odznel blok zaujímavých rozprávaní z astronómie. Každý detsky účastník dostal aj balíček sladkostí.
Podujatia sa zúčastnilo 650 detí a aspoň toľko rodičov, ktorí ich na ceste sprevádzali, čiže viac než 1300 ľudí. Okrem hlavného organizátora, ktorým je Hvezdáreň v Michalovciach – kultúrne zariadenie KSK ochotne pomohli vojaci z blízkeho vojenského útvaru v Michalovciach a tiež dobrovoľníci z radov krúžkarov a ich priatelia, ktorí usmerňovali návštevníkov.

Podujatie bolo podporené finančnou čiastkou z programu Terra incognita, vďaka čomu mohla byť opravená terasa pred hvezdárňou a doplnené ďalšie zaujímavé stanovištia, ktoré budú využité aj v ďalších nasledujúcich rokoch. Aj mesto Michalovce podporilo finančne toto podujatie.

Poďakovanie patrí aj Technickým službám Michalovce, ktoré pomohli s prípravou areálu, cukrárni Ivéria a cukrárni Sladký svet za krásne tortičky pre deti v maskách, veľkoobchodu s potravinami Labaš za časť balíčkov sladkostí a tlačiarni Buraľ.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta