Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Cesta Slnečnou sústavou a súhvezdiami

CSS07_mars_u.gifPoslednú septembrovú nedeľu usporiadava už tradične Hvezdáreň v Michalovciach v spolupráci s VÚ 1102 Michalovce veľké náučno-zábavné podujatie pre deti z mestských MŠ a ZŠ. Podujatie s názvom "Cesta Slnečnou sústavou a súhvezdiami" sa konalo v lesoparku Hrádok v r. 2014 už po 23-ty krát.

Účasť býva veľmi hojná, detí prichádza až do 800 a spolu s rodičmi prichádza v túto nedeľu na Hrádok okolo 1500 ľudí. Máme pripravených niekoľko stanovíšť, na ktorých deti plnia rôzne disciplíny. Stanovištia sa nazývajú podľa niektorých telies Slnečnej sústavy a podľa súhvezdí: Mesiac, Slnko, Mars, Kométa, Veľký voz, Strelec, Drak, Povozník, Dopad meteoritov. Z disciplín spomeňme napr. na Mesiaci zber hornín, na Slnku triafanie slnečných škvŕn, na Veľkom voze slalom s hviezdami vo fúrikoch, na Drakovi stínanie dračích hláv. Na Marse to býva prekážková dráha so sieťou, na Strelcovi streľba z luku. Vojaci zabezpečujú stanovište Mars a ukážky techniky. Na Povozníkovi sa môžu deti povoziť na šikmo napnutom lane v špeciálnom "postroji", na stanovišti "Dopad meteoritov" majú zasa možnosť zaskákať si na trampolíne. Na hvezdárni deti dostávajú 5 druhov sladkostí. V posluchárni hvezdárne sa pomocou videoprojektora premietajú kreslené rozprávky a v kupole si môžu návštevníci pozrieť ďalekohľadom cez filter Slnko. Pri hvezdárni sa predávajú materiály s astronomickou tematikou - mapy oblohy, pohľadnice, fotografie, astronomické pexeso a podobne. Na stanovištiach nám vždy pomáhajú členovia našich astronomických krúžkov, ktoré pracujú pri hvezdárni.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Blahoželáme

Dnes 20-02-2019 : Lívia
Zajtra 21-02-2019 : Eleonóra