vstupne

Pondelok, Február 19, 2018

Pozvánka na stretnutie záujemcov o astronómiu

dalekohlad ilustracia

Hvezdáreň v Michalovciach pozýva všetkých záujemcov o astronómiu, astronómov-amatérov a členov "Astroklubu" pri hvezdárni na ďalšie stretnutie, 

ktoré sa uskutoční v budove hvezdárne na Hrádku vo štvrtok  22. 2. 2018 o 17.00 hod. s nasledovným programom:

počasie v slnečnej sústave - titl.- Úvod
- Informácie členov o svojich pozorovaniach,
  prístrojovej technike, premietanie fotografií, a pod.
- Prednáška "AKÉ JE POČASIE V SLNEČNEJ
  SÚSTAVE?"
  (RNDr. Igor Parnahaj, PhD.)
- Diskusia (budúce stretnutia), návrhy, podnety, rôzne...

Tešíme sa na Vašu účasť!

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta