kult_poukazy.png
Štvrtok, November 23, 2017

Pozvánka na stretnutie záujemcov o astronómiu

dalekohlad ilustracia

Hvezdáreň v Michalovciach pozýva všetkých záujemcov o astronómiu, astronómov-amatérov a členov "Astroklubu" pri hvezdárni na ďalšie stretnutie, 

ktoré sa uskutoční v budove hvezdárne na Hrádku vo štvrtok  30. 11. 2017 o 17.00 hod. s nasledovným programom:

cesta svetla - ilustračný- Úvod
- Informácie členov o svojich pozorovaniach,
  prístrojovej technike, a pod.
- Premietanie fotografií 
- Prednáška "CESTA SVETLA"
  (RNDr. Zdeněk Komárek)
- Diskusia (budúce stretnutia), návrhy, podnety, rôzne...

Tešíme sa na Vašu účasť!

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta