vianoceapf

Utorok, December 18, 2018

Promo video 2018

Letný astronomický tábor - LAT 2017

Aj tento rok Hvezdáreň v Michalovciach organizovala pre deti základných škôl astronomický tábor. Tábor bol celotýždenný a konal sa v hoteli CHEMES na Zemplínskej Šírave v dňoch 16. – 22. 7. 2017.

Program sa začínal pravidelne po raňajkách prednáškami o vesmíre. Tento rok sme sa rozhodli zvoliť trochu netradičnejšie témy. Takže sa hovorilo o vesmírnej turistike ale aj o predpovedi počasia vo vesmíre. Aby sa deti trochu rozhýbali, po prednáške nasledoval bazén. Po obede sme si naplánovali trocha iný program. V pondelok to bola napríklad túra cez les na Vinné jazero. Ale boli to aj iné výlety ako do ZOO Košice alebo „hádzanie planétami" – v skutočnosti kolky (bowling). Jeden z poobedňajších výletov nás zaviedol do Humenného na tamojšiu hvezdáreň. Pre deti sme pripravili aj malú súťaž o najlepší projekt pre ponuku vesmírnej turistiky a musíme skonštatovať, že nápady mali veľmi dobré aj vtipné. Na záver tábora deti dostali diplom a zahrali si hru na hľadanie spadnutej družice. Avšak táto družica neobsahovala dáta, ale sladkosti. Nikto sa na našom tábore na nič nesťažoval, takže ho môžeme hodnotiť ako úspešný.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta