vianoceapf

Utorok, December 18, 2018

Promo video 2018

Letné astronomické praktikum - LAP 2014

Hvezdáreň v Michalovciach usporiadala v auguste ďalšie Letné astronomické praktikum (LAP) a už po deviaty raz sa konalo v budove ZŠ a MŠ vo Vysokej nad Uhom.

Praktikum sa uskutočnilo v dňoch 5. - 11. 8. 2014 a zúčastnilo sa ho 5 pozorovateľov - súčasných členov astronomických krúžkov pri hvezdárni. Pretože medzi účastníkmi sme mali dvoch nováčikov v pozorovaní meteorov, program bo zameraný práve na ich zacvičenie v pozorovaní meteorov a zdokonalenie v poznávaní nočnej oblohy. Preto sme okrem pozorovaní meteorov, učení sa jasností hviezd, názvov hviezd a súhvezdí pomocou laserového ukazovadla, mali aj niekoľko prednášok a prácu so slepými mapami oblohy. Prednášky boli zamerané najmä na súhvezdia, špeciálne na letnú oblohu, ale aj na pozorovanie meteorov podľa metodiky IMO. Jedna prednáška sa venovala aj o histórii pozorovaní meteorov na našej hvezdárni. Pri praktických pozorovaniach oblohy a meteorov nám počasie celkom dobre vyšlo – pozorovať sa dalo (aspoň časť noci) počas štyroch zo šiestich nocí. Každý deň bolo teplo a aj v noci teplé počasie vydržalo. Striedal sa však dážď a búrky s jasným počasím a tak sme na vyjasnenie museli čakať. Pri vizuálnom pozorovaní meteorov - Perzeíd - sme získali 86 záznamov o prelete 54 meteorov, z nich bolo presne na polovicu 27 Perzeíd a 27 sporadických meteorov. Pozorovali sme spolu takmer 26 hodín čistého času. Pozorovania meteorov sme dopoludnia po pozorovaní ihneď spracovávali programom WIMPS a odosielali prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.imo.net do International Meteor Organization (IMO). Prakticky v reálnom čase sa vďaka tomu naše pozorovania objavili v grafe na tejto stránke a ocitli sa aj v databáze tejto organizácie. Maximum činnosti Perzeíd bolo v tomto roku v noci z 12./13. 8., ale keďže 10.8. nastával spln, boli pozorovania Perzeíd v období okolo maxima činnosti veľmi rušené jasným Mesiacom. Preto sme pokladali naše pozorovania meteorov na LAP tento rok skôr za zácvikové pre nových pozorovateľov a pre nás skúsenejších bolo toto pozorovanie vhodné zasa na to, aby sme nevyšli z cviku.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta