Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Ponuka hvezdárne školám

Pre základné a stredné školy ponúkame prednášky na rôzne témy na doplnenie učiva. Prednášky sú doplnené veľkoplošnou videoprojekciou obrázkov, prezentácie, filmu z počítača a to aj u objednávateľa – prinesieme náš notebook + prenosný dataprojektor

TÉMY NA DOPLNENIE UČIVA ZŠ :

2. roč. – prírodoveda : Mesiac a mesačné fázy
3. roč. – prírodoveda : Orientácia v prírode
4. roč. – prírodoveda : Gravitačná sila; Slnečná sústava
5. roč. – zemepis : Pohyby Zeme a striedanie ročných období; Súradnice na Zemi a časové pásma; Počasie; Teplotné pásma; Stavba Zeme, Atmosféra Zeme; Oceány a moria
7. roč. – fyzika : Meteorologické prvky, ich meranie a meteorologické prístroje; Počasie a podnebie
8. roč. – prírodopis : Vznik Slnečnej sústavy; Vývoj Zeme a života; Stavba Zeme, tektonika, zemetrasenia a sopečná činnosť
9. roč. – fyzika : Svetelné zdroje a šírenie svetla; Optické prístroje; Mesačné fázy; Zatmenia Slnka a Mesiaca; Vývoj názorov na vesmír; Látky a telesá v Slnečnej. sústave; Pohyby telies Slnečnej sústavy; Orientácia na oblohe a súhvezdia; Zmena vzhľadu oblohy počas dňa a roka; Hviezdy a ich sústavy; Naša Galaxia; Stavba a vývoj vesmíru

TÉMY NA DOPLNENIE UČIVA SŠ :

1. roč. gymnázia – fyzika : Pohyby telies Slnečnej sústavy a Keplerove zákony; Kozmické rýchlosti; Slnečná sústava
4. roč. gymnázia – fyzika : Stavba a vývoj hviezd; Naša Galaxia a cudzie galaxie; Elementárne častice; Kozmológia - podobné témy aj pre iné stredné školy

Prednášky sú doplnené projekciou obrázkov, prezentácie, filmu a to aj u objednávateľa – prinesieme náš notebook + prenosný dataprojektor

Vstupné je 1,00 € na žiaka (alebo 1 kultúrny poukaz)
 

PROGRAMY V PRENOSNOM DIGITÁLNOM PLANETÁRIU :

pre deti MŠ a 1. - 3. roč. ZŠ : vzhľad oblohy - súhvezdia, obrázky súhvezdí, zvieratá na oblohe, planéty, kozmonautika, videoklipy
pre žiakov 4. - 9. roč. ZŠ : súhvezdia, zvieratník, pohyby oblohy, vzhľad a otáčanie oblohy na rôznych miestach Zeme, ročné obdobia, planéty slnečnej sústavy na oblohe, pohyby planét, Galaxia, štruktúra vesmíru, videoklipy
pre stredné školy a dospelých : súhvezdia, jasné hviezdy, zvieratník, pohyby oblohy, vzhľad a otáčanie oblohy na rôznych miestach Zeme, ročné obdobia, planéty slnečnej sústavy na oblohe, pohyby planét, Galaxia, štruktúra vesmíru, precesia zemskej osy, zmena tvarov súhvezdí - vlastný pohyb hviezd, analema, súradnice na oblohe, videoklipy

Vstupné je 1,00 € na žiaka (alebo 1 kultúrny poukaz)
 
Na všetkých podujatiach u objednávateľa mimo mesta sa platí ešte dopravné  0,30 €/km.
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Náš zriadovateľ

Košický samosprávny kraj

Naši partneri

Terra Incognit - krajina nespoznaná
logo FPU
logo MK SR

Mesiac - foto

mesiac.jpg

Slnko - foto

619px-Sun231.jpg

Blahoželáme

Dnes 20-02-2019 : Lívia
Zajtra 21-02-2019 : Eleonóra