Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Zákryty hviezd Mesiacom

Pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom patria k druhu tzv. pozičných pozorovaní, pri ktorých sa zisťujú presné súradnice (Mesiaca, hviezdy, pozorovacieho miesta, príp. tvaru mesačého okraja - limbu) pomocou určenia času okamihu zákrytu hviezdy okrajom Mesiaca - pri vstupe, resp. okamihom objavenia sa hviezdy spoza okraja - pri výstupe. Zisťovanie presných súradníc Mesiaca umožňuje určiťrozdiel medzi tzv. rotačným časom (UT1) a medzinárodným atómovým časom (TAI). Tento rozdiel je potrebný poznať pri astronomických výpočtoch, napr. polôh telies Slnečnej sústavy. Na pozorovanie zákrytov hiezd Mesiacom treba mať len ďalekohľad, stopky a presný čas - napr. pomocou hodín riadených tzv. DCF signálom. Takto vykonávame pozorovania aj u nás na hvezdárni - viď ilustračné fotografie.

Veci, ktoré sú potrebné k pozorovaniu zákrytov hviezd Mesiacom
Ďalekohľad Stopky Rádiom riadené hodiny
Ďalekohľad
Stopky
Rádiom riadené hodiny

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta