Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Iridium záblesky

Počas leta roku 1998 začali členovia ATM pozorovať záblesky družíc Iridium. Dôvod bol jednoduchý: veľké množstvo zábleskov je veľmi jasných a prekrásnych.

Družice systému Iridium

Veľa zábleskov je jasnejších ako 2. magnitúda. Vyzerajú ako meteory resp. ako bolidy, ale ich stopy sú symetrické. Maximálna jasnosť sa pohybuje až okolo -8. mag.

Tieto družice sú konštruované pre zabezpečenie komunikácie pomocou satelitných mobilných telefónov. Sú umiestnené na 6 polárnych dráhach a na každej dráhe je 12 až 14 satelitov. Malo ich byť pôvodne 77 - čo je protónové číslo chemického prvku Irídium, podľa ktorého bol systém družíc nazvaný. Celkový počet družíc je však viac než 80 a najvyššie číslo satelitu je teraz 95. Kozmonautika je dnes síce na vysokej úrovni, ale aj tak stále môžu nastať komplikácie a družicu sa nepodarí vyniesť alebo ju "zaparkovať" na presne určenú dráhu. Tak niektoré družice nemôžu byť viditeľné voľným okom, pretože buď nedosiahli vypočítanú dráhu, buď manévrujú, alebo sú nefunkčné - Iridium 28, či dokonca havarovali - Iridium 33 sa zrazilo 10. 2. 2009 s ruskou družicou Kozmos 2251. Niektoré družice boli premenované, takže došlo k poprehadzovaniu čísiel. Družice Iridium sa pohybujú na dráhach vo výške približne 780 km nad zemským povrchom.

druzica_iridium.jpgSamotná družica nie je komplikovaná. Pozostáva z hlavného prístrojového tela, na ktorom sú umiestnené dva slnečné kolektory a 3 MMA antény. Práve tieto antény veľkosti dverí, spôsobujú záblesky. Nejde o nič iné, ako o odraz slnečného žiarenia od lesklých plôch. Ak máte šťastie, tak záblesk môžete uvidieť aj vy. Ešte lepšie, ako spoliehať sa na náhodu je možnosť si tieto záblesky vypočítať. Na predpovede existujú programy, ktoré vám magnitúdu, čas a polohu družice na oblohe vypočítajú. Predpovedi zábleskov družíc Iridium si môžete nechať vypočítať pre Vaše pozorovacie miesto na stránke http://www.heavens-above.com .

Snímky družíc systému Iridium
Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta