Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Kométy

Hale Bopp nad Michalovskou hvezdárňou - ATM Kométa C/1995 O1 (Hale-Bopp) nad Michalovskou hvezdárňou. Snímka Astro Team Michalovce zo dňa 27.3.1997   Hale-Bopp - 7 min exp. - R. Holodňák Hale-Bopp - R. Holodňák - 30.3.1997 - 18:40 UT - 7 min. expozícia prístrojom Zenit ET 2/58 na film Konica VX 100
Hale-Bopp a večerné mraky - R.H. Hale-Bopp a večerné mraky - R.Holodňák - 29.3.1997 - 18:50 UT - 3 min. expozícia prístrojom Zenit ET 2/58 na film Konica VX 100   Hale-Bopp a večerné mraky - R.H. Detail kométy Hale-Bopp - R.Holodňák - 29.3.1997 - 18:50 UT - 3 min. expozícia prístrojom Zenit ET 2/58 na film Konica VX 100
Hale-Bopp - Z. Komárek Hale-Bopp zachytená prístrojom s 1:4/200 mm pointovaná Zeiss Coudé-refraktorom 150/2250 mm v marci 1997 na film 200 ISO Tudorcolor.   Hale-Bopp - Z. Komárek Autorom tejto snímky Hale-Bopp a snímky naľavo je Z. Komárek. Expozícia v obidvoch prípadoch bola 20 minút.
comet_christensen_3x20s.jpg Kométa Christensen fotografovaná na LAT 2009 v Roztokoch cez ďalekohľad Nexstar 5SE CCD kamerou Meade Pro, exp. 3 x 20 sek.
     

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta