Streda, Február 20, 2019

Promo video 2018

Astronomické krúžky v šk. roku 2018/19

V školskom roku 2018/2019 budú pracovať opäť tri astronomické krúžky
pri hv
ezdárni. Krúžky sú zdarma. Prihlásiť sa je možné osobne,
telefonicky, e-mailom, na Facebooku, alebo prísť na stretnutie krúžku.


1
. Astronomický krúžok pre žiakov základných škôl - začiatočníci, každý štvrtok o 14:30, prvé stretnutie 20. 9. 2018
    
2.
Astronomický krúžok pre žiakov základných škôl - pokročilí, každý utorok o 14:30, prvé stretnutie 18. 9. 2018
   
3. Astronomický krúžok pre študentov stredných škôl, každú stredu o 15:30, prvé stretnutie 19. 9. 2018

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta