vianoceapf

Streda, December 19, 2018

Promo video 2018

Jarná expedícia do Roztokov 2007

V dňoch 19. - 24. apríla 2007 sme usporiadali expedíciu na Hvezdáreň Roztoky v okrese Svidník pre členov nášho ATM (Astro Team Michalovce) zameranú hlavne na pozorovanie meteorov z rojov Lyridy a Bootidy. Na tejto jarnej expedícii sa zúčastnilo 5 členov ATM. Počasie nám neobvykle prialo a tak sme z 5 nocí pozorovali počas troch, kedy sme získali 235 záznamov o prelete meteorov.
Sme radi, že nám vyšla hlavne noc okolo maxima meteorického roja Lyridy - z 22. na 23.4. 2007. Podľa našich pozorovaní bola vtedy hodinová frekvencia Lyríd prepočítaná na ideálne podmienky (tzv. ZHR - Zenithal Hourly Rate) rovná 14 meteorov za hodinu. Okrem vlastných pozorovaní meteorov sme mali možnosť sledovať aj spracovanie CCD snímok pre fotometrické účely na počítači a pripravovali sme našich súťažiacich na krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach" hlavne počítaním príkladov a preberaním matematického aparátu a fyzikálnych základov potrebných pre astronomické výpočty. Na dennej oblohe sme si ďalekohľadom, 15 cm refraktorom Roztockej hvezdárne, podľa súradníc našli Venušu. Cez deň sme mali možnosť kochať sa okolitou krásnou prírodou, pozreli sme si nejaké filmy, sledovali sme TV, hrali sa šach i karty. Po dva večery sme mali aj táborák. Vďaka veľkej ochote pracovníkov Hvezdárne v Roztokoch a aj peknému počasiu sa nám expedícia vydarila. Radi by sme sa do Roztokov zasa vrátili na ďalšiu takúto expedíciu.


Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Náš zriadovateľ

Košický samosprávny kraj

Naši partneri

Terra Incognit - krajina nespoznaná
logo FPU
logo MK SR

Slnko - foto

619px-Sun231.jpg

Blahoželáme

Dnes 19-12-2018 : Judita
Zajtra 20-12-2018 : Dagmara