vianoceapf

Streda, December 19, 2018

Promo video 2018

Jesenná expedícia do Roztokov 2008

V dňoch 20. – 24. 10. 2008 sa konala jesenná expedícia na pozorovanie meteorov z roja Orionidy pre členov
astronomického krúžku prgraf hodinovej frekvencie Orioníde stredoškolákov pri našej hvezdárni. Boli sme na Hvezdárni Roztoky za Svidníkom piati. Októbrové počasie nám tentoraz naozaj prialo. Zo 4 nocí sme pozorovali počas prvých 3 a poslednú noc mrholilo. Napozorovali sme vyše 130 záznamov o prelete meteorov. Vystihli sme aj maximovú noc – bola to hneď tá prvá, keď hodinová frekvencia Orioníd podľa našich pozorovaní (ZHR) dosiahla hodnotu 30. Ako vidno z grafu, nasledujúce noci frekvencia klesala  na polovičnú hodnotu predchádzajúcej. Škoda len, že pozorovanie rušil Mesiac v poslednej štvrti. Pozorovane meteorov bolo vždy nasledujúci deň spracované na notebooku. Cez deň sme potom dospávali, ale aj obdivovali krásnu jesennú prírodu, konzultovali sme otázky astronomických súťaží, pozreli sme si zopár filmov, hrali sme karty. Nemálo času nám zabrala príprava poživne. Odchádzali sme spokojní tešiac sa na ďalšiu expedíciu - na jar opäť v Roztokách.

Večerné pozorovanie
okrem júna, júla a augusta

Náš zriadovateľ

Košický samosprávny kraj

Naši partneri

Terra Incognit - krajina nespoznaná
logo FPU
logo MK SR

Slnko - foto

619px-Sun231.jpg

Blahoželáme

Dnes 19-12-2018 : Judita
Zajtra 20-12-2018 : Dagmara